Банк реквизиттерінің өзгергені туралы хабарлаймыз.

Осыған байланысты одан әрі төменде көрсетілген реквизиттер бойынша ақша аударымдарын жүргізуді сұраймыз:

«Энергопоток» ЖШС

Мекен-жайы: ҚР, Әл-Фараби ауд., Шымкент қ., ш / а. Сәуле, Зерде көшесі 30.

БСН: 030740003094

БСК: KCJBKZKX

ЖСК: KZ168562203124532264 (Түркістан облысының тұтынушылары үшін)

ЖСК: KZ538562203124531986 (Шымкент қ. тұтынушылары үшін)

«Банк ЦентрКредит» АҚ